Как да постигаме целите си?

Как да постигаме целите си?


„СТЪПКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ“

Вземете лист хартия и запишете в горната му част вашата най-важна цел. Вие ще правите план за реализацията точно на тази цел. Разделете листа с вертикални линии на три равни по ширина колонки. Поставете им надписи:

1. Стъпки за достигане на целта.

2. Какво трябва да се направи.

3. Важност.

След това мислено си задайте първия въпрос в съответствие със заглавието на колонката:

Какви крачки трябва да предприема, за да постигна тази цел?

И чакайте появява на отговор.

Когато в главата ви се появят някакви отговори, започнете да ги записвате, без да ги анализирате. Старайте се тези отговори да бъдат конкретни и конструктивни. Ако отговорът е неразбираем, можете да попитате своето подсъзнание, да уточните с него формулировката му.

Например, като главна цел „Да заработите много пари“. Значи, в качеството на стъпки към реализирането на тази цел могат да възникнат въпроси от типа на:,, Сериозно поговорете с началника си за повишаване на заплатата ви“, „Започнете да си търсите нова работа “, „Потърсете къде ще можете да получавате повече пари“ и т.н. Подобен род съвети можете да измислите и на напълно съзнателно ниво, но при работа с подсъзнанието спектърът на получените решения е по-широк. Често идват решения, които на съзнателно ниво никога не биха се появили. При това отговорно за взетите решения може да счита подсъзнанието — това ще помогне на много от вас да направят първите крачки по пътя на своята реализация. Така вие ще можете да отделите от 5 до 10 стъпки, които ще ви помогнат да постигнете на поставената цел. Записвайте стъпките, като оставате известно разстояние между тях, за да можете да ги допълвате и доразвивате.

След това трябва да преминете към изясняване на това, какво конкретно е необходимо за реализацията на посочените стъпки. За целта трябва да помолите своето подсъзнание да ви подскаже пътищата и средствата за реализиране на всяка стъпка, записана в колонката. Това непременно ще бъдат много конкретни подсказвания от рода на: „Прочетете вестник с рубрика Търси се“, ,,Позвънете на познати по повод работата си“, ,, Започнете да изучавате чужд език, за да можете да работите в чужда фирма “ и т.н. При това трябва да получите няколко подсказвания в идеална форма за всяка стъпка от първата колонка.

Всяко конкретно действие записвайте във втората колонка (срещу разглежданата в този момент стъпка). В резултат на тези действия вие трябва да получите няколко лежащи на страните си пирамиди: < стъпка в първата колонка и няколко действия по нейното постигане във втората колонка, след това следваща стъпка и т.н. По такъв начин ще получите напълно ясен и подробен план за постигане на поставените цели.

За да определите реда на изпълнение на стъпките за постигане на дадената цел, е нужно в изменено състояние на съзнанието („ празнота “) в третата колонка на таблицата много бързо да запишете срещу всяка стъпка от първата колонка оценка от 1 до 10. Максимално допустимото време за оценка на всички крачки е 10 секунди. Подобна оценка на желаната последователност на реализиране на стъпките ще ви помогне да коригирате плана си и да изберете най-добрия ред на действие. Не се притеснявайте да съставите много подробен план за постигане на всяка от целите. Той може да стигне до конкретни разчети с точност до стотинка — какви разходи ще трябва да направите (или приходи — да получите), за да стигнете до избраната цел. Преди всичко вие ще се убедите, че постигането на съответната цел най-напред е напълно реално и не изисква никакви геройства.

Когато планът е съставен, ви остава само да въздъхнете дълбоко и да си заповядате: „Веднага започвай да действаш!“.

За да може реализирането на плановете да върви успешно, съставете си мислен модел за успешно развитие на събитията и постоянно го имайте в главата си.

И най-важното — действайте, сега!

За да бъдат вашите действия успешни, не забравяйте да включвате вътрешната си енергия и сами да програмирате успеха си.


из книгата „Как да формираме събитията в своя живот чрез позитивно мислене“ Александър Свияш

Leave a Reply

Your email address will not be published.