Как да спрем мислите?

Как да спрем мислите?


КАК ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА СПИРАМЕ СВОИТЕ МИСЛИ?

Тази работа е много трудна. Ако обърнете внимание на това, което става във вашата глава, голяма част от вас с удивление ще забележат, че нашите мисли нямат и секунда покой. В главата ни непрекъснато възникват някакви въпроси, планове, проблеми, спомени за забравени факти, планира се някаква бъдеща дейност, води се диалог с въображаем събеседник и т.н.

При това много хора даже и в съня си не могат да спрат мислите си — те нещо преживяват, крещят, въртят се и т.н. Реално нямат покой даже и в съня си.

Пълното спиране на мислите — това е крайна цел па много източни духовни школи.

Да не мислиш и да спреш своите мисли, са две различни неща.

Съществуват много методи и техники за спиране на мислите. Условно можем да ги разделим на три големи групи:

метод за изместване на мислите (с други, периодично повтарящи се мисли);

метод за концентриране на вниманието върху някакъв обект;

метод за съзнателно потискане движението на мислите.

Същността на „метода за изместване“ се състои в това, че можем да заменим безредния бяг на случайните мисли в нашата глава с многократно повтаряне на една и съща фраза или определено звукосъчетание. В източните духовни школи подобно звукосъчетание от типа на „о-о-у-м-м“ или „оум-мане-падве-хуум“ се наричат „мантри“. Примерно така „работят“ молитвите в християнството — добре е известно, че дългото и изстъпително (т.е. съсредоточено) повтаряне на молитви води до желания резултат.

За усвояване на този сложен раздел от методиката вие трябва да отделите не по-малко от две седмици и в резултат да се научите да стигнете до състояние на отсъствие на мислите за 10-15 минути.

Следващият метод за „концентриране на вниманието“, който широко се използва при обучението в много източни духовни школи, изисква съсредоточаване на вниманието, като непрекъснато се наблюдава някакъв предмет или процес. Това може да бъде точка на стената, картина или рисунка (специалните рисунки за концентрация на вниманието в медитацията се наричат „янтри“), а може да е и лично ваш вътрешен процес — дишане, пулсации на кръвта и др. Главно условие за правилното изпълнение на подобни упражнения се явява отсъствието на каквито и пя било размишления относно предмета на концентрация. Необходимо е само да се гледа или усеща, без да се превръщат получените усещания в думи. Да се гледа, и това е.

Например, можете да съсредоточите „вътрешния си поглед“ върху края на носа си и да се опитате да усетите как въздухът влиза и излиза през ноздрите при издишване и издишване, как се издуват от потоците въздух вътрешните стени на носа ни, как се охлаждат, колко дълбоко този въздух влиза навътре и т.н. Но е нужно само да усещаме всичко това, а не да съпровождаме процеса на дишане с мисли от типа на: „ Ето, въздухът преминава по лявата ноздра. Външното крило на носа като че ли се охлади“.

Това упражнение трябва да се направи по около 20 минути на ден до постигане на устойчиви резултати — спиране на мислите. В процеса на тренировките вие ще се научите напълно да се отдавате на своите усещания и да пречиствате главата си от мисли, макар и за кратко време.

Следващата група методи за „потискане на мислите“, включва в себе си множество най-различни образи, които позволяват да се отървем от движението на мислите в главата си. Например можем да си представим следната картина: вземаме кърпа и „изтриваме“ с нея мислите в главата си. Веднага щом се появи нова мисъл, тя отново се изтрива с кърпата. Или се измита с метличка. При това появата на каквито и да било образи или „картини“ пред мисления ни поглед не се счита за недостатък. Образите могат да бъдат всякакви. Важно е само едно — те да не са съпроводени (в мислите ни) от думи, фрази и т.н. Всяка мисъл, появила се оформена в думи, трябва веднага да изгоним с помощта на образи-картини. Затваряйки очи, повечето хора виждат някакви картини на своя вътрешен екран (в областта на челото). Нужно е да се научим просто да ги наблюдаваме.

За отстраняване на оформените в думи мисли можем да използваме следващото упражнение.

„АКВАРИУМ“

Представете си, че седите на дъното на аквариум, водата ви обгръща от всички страни и се просмуква във вашето тяло, подобно на гъба. При почвата на някаква оформена в дума мисъл в главата ви си представете, че тя се поглъща от въздушно мехурче и то заедно с нея се изкачва на повърхността. И така с всяка мисъл. Главата ви остава съвършено празна — точно това е нужният ни резултат. Изпълнението на това упражнение по 20 минути на ден за период от две седмици ще ви научи да се освобождавате от различните мисли и ще ви предостави нови, неизвестни до този момент възможности.


„КАМЪЧЕТА“

Изследванията на редица специалисти са установили, че съществува пряка зависимост между движението на мислите в главата ни и движението на зеницата в нашите очи. При появата на нова мисъл зеницата отреагира с някакво движение. Докато размишляваме, нашите зеници непрестанно извършват микродвижения в такт с мислите ни. Доколкото тази връзка е твърда и двустранна, можем да пробваме и в обратна посока: ако спрем движението на зениците, ще можем да спрем и хода на мислите си.

За да постигнете този ефект, представете си, че на дъното на вашите зеници лежат тежки камъчета. Тези камъчета не позволяват на зениците да извършват каквито и да било движения и вие не можете да ги движите — те са неподвижни. Ако ви се отдаде да си представите и да усетите всичко това съвсем ясно, вие ще можете да спрете и своя ход на мисли. Само не се опитвайте да го пуснете отново, размишлявайки по следния начин: „Ето, най-накрая зениците ми спряха. Мислите ми сега също ще трябва да изчезнат “ и т.н. Във вашата глава не трябва да има подобни мисли – просто наблюдавайте „ отвътре “ себе си и своите неподвижни зеници и у вас няма да възникне нито една мисъл.

Пробвайте в продължение на две седмици ежедневно по 20 минути да практикувате избрания от вас метод за спиране на хода на мислите. Вашата задача е да се научите за една-две минути да спирате потока от мисли.


из книгата „Как да формираме събитията в своя живот чрез позитивно мислене“ – Александър Свияш

Leave a Reply

Your email address will not be published.