Осъзнато Аз – що е то?

Осъзнато Аз – що е то?


Когато сме осъзнато същество, вече не се потапяме напълно в събитията около себе си. Вместо това осъзнаваме вътрешно, че ние сме този, който изживява едновременно събитията и съответстващите им мисли и емоции. Когато в това състояние на осъзнатост възникне някаква мисъл, вместо да се изгубим в нея, осъзнаваме, че ние сме този, който мисли мисълта. Постигаме яснота.

Съзнанието има способността да се фокусира. Когато не сме концентрирани, съзнанието ни бива привлечено от един или повече обекти и се фокусира върху тях. И така придобива знание за обекта. Например, когато сме погълнати от телевизора, не осъзнаваме къде седим и какво друго се случва в стаята. Това е така, защото центърът на съзнанието ни се прехвърля от осъзнаването на Аза към пълно потапяне в обекта, върху който се е фокусирало.

Когато се концентрираме върху света на физическите усещания, той ни притегля. После емоционалните и умствените ни реакции ни притеглят още повече. В този момент вече не седим в центъра на Аза, погълнати сме от вътрешното представление, което наблюдаваме.

Какво става вътре?

В нас са залегнали модели на мисли, които протичат непрекъснато. Също така имаме и емоции, които са нормални за нас – страх, любов, несигурност. Но вместо да стоим вътре, навън ни привличат толкова много неща – сетивата ни привличат – вкус, мирис, звук, образи – и всичко това е невъзможно да не ни отвлекат вниманието от Аза, от центъра ни.. По-силно е от нас.

Но тъй като всички осъзнавани от нас обекти са синхронизирани (през 5-те ни сетива), те ни засмукват и вече не осъзнаваме, че сме нещо отделно от тях.

Мислите и емоциите следват образите и звуците. Всичко нахлува едновременно и съзнанието ни е напълно погълнато.

Съзнанието ни е нито чисто, нито нечисто; то няма качества. Просто е там, осъзнаващо, че осъзнава. Разликата е в това, че когато съзнанието не е центрирано навътре, то се фокусира изцяло върху обектите на съзнанието.

В най-висшето състояние фокусът на съзнанието е обърнат към Аза.

Щом осъзнаваме, че осъзнаваме, ние достигаме до съвсем различно състояние. Вече съзнаваме кои сме. Превърнали сме се в пробудено същество.

Така светът е нещо, което наблюдаваме, а не е нещо, което носи проблем…


из кн. Отвързаната душа (Майкъл Сингер)

Leave a Reply

Your email address will not be published.