Какво е карма?

Какво е карма?


Кармае санскритското наименование на закона за причината и следствието – думата се използва често и е добре известна.

Всичко се управлява от причинността.

Кармата на индивида е сбор от причините, действащи по време на живота му, които неизбежно ще се проявят като щастливи или нещастни следствия в рамките на естествени периоди от време.

Чрез загадката на кармата можем да разберем как индивидът задейства различни причини – как тези причини се натрупват, свързват се с причините на други членове на семейството му, а по-нататък с неговото село, град, страна… и образуват колективна карма, която води до война или мир, до разрушение или просперитет.

Цикличното повтаряне на „нещастията“ в семейството, причинено от скандали, води до емоционална, словесна, интелектуална агресия, задвижва отрицателни причини, които рано или късно предизвикват злополучни събития, болести, финансови проблеми, пречки, чувство за неудовлетвореност и неуспех.

Съдбата често се проявява като истински „удари“, които са следствие на негативни причини, създадени от двойката.

Друг навик на някои жени е да се обръщат към мъжете си с обидни и унизителни думи и чрез тази форма на негативно „магьосничество“ след време действително го превръщат в плахо, затормозено, нещастно, съсипано същество. След това тази същата жена изпитва същата реакция и върху себе си.

ЧОВЕК ЖЪНЕ, КАКВОТО Е ПОСЯЛ.

Когато съпругата обижда мъжа си с думи като неудачник, глупак, некадърник и др., тя натрупва страшно много негативна карма, която рано или късно се стоварва върху собствената й глава.

Същото е и когато агресивен съпруг обижда жена си. Така той предава отровна енергия в енергийното поле на жената, като по този начин принизява и замърсява нейната енергия.

Още по-тежък е случаят, когато мъжът упражнява физически тормоз. Той се превръща в роб на природата, носещ се по течението на живота и губи всякаква възможност да постигне по-висша съдба.


Из кн. „Науката за любовта“ (Джон Бейнс)Leave a Reply

Your email address will not be published.