Оздравяването като божествено изкуство.

Оздравяването като божествено изкуство.


Ако погледнем на нашето тяло като върха на айсберга, ще разберем, че това е само малка част от всичко, което определя здравословното ни състояние. Под повърхността има още много фактори.

Слоят под повърхността отговаря на поведението ни – как постъпваме, какво правим, с какво се храним, как си взаимодействаме с другите, как се справяме…

Ако поведението ни е саморазрушително, ако ни държи в капана на вредни мисловни модели и подкрепя лошите ни навици, ние ставаме по-уязвими към болести.

Под слоя на поведението се намират вярванията ни, убежденията ни, които са отговорни за формирането на навици и съответни зони на комфорт. Те се променят много трудно.

Следващият слой е нашето емоционално състояние, което включва освен емоциите ни и нагласите ни. Тук намираме нараненото дете вътре в нас. Тук са всичките ни страхове, които влияят на по-горните слоеве на айсберга.

Под емоциите е слоят на нашата менталност. Ако мисловните модели, които създаваме, са нездрави, създават ни погрешни, изкривени представи за самите нас и не подкрепят здравословното поведение, то тогава основите на айсберга ще бъдат неустойчиви.

Най-голямата част от айсберга е духовният слой, състоящ се от енергийното тяло и душата. Този слой служи като основа, над която се надгражда физическото, менталното и емоционалното състояние. В него се намират целителните сили, които преодоляват болестта. Този духовен слой отговаря на въпросите: „Кой съм аз?“, „Защо съществувам?“

Той е източникът на целителните емоции Любов, Надежда, както и нагласите Прошка, оптимизъм, благодарност. Те са толкова могъщи, че създават мигновени изменения в енергийното тяло и са в състояние да възстановят баланса във всички други части.

Те са достъпни само, ако пластът над тях – МИСЛИТЕ – позволи да се довери, че можем сами да си помогнем да оздравеем.

НУЖНА Е ВОЛЯ ДА ПРОМЕНИМ МИСЛИТЕ СИ.


Leave a Reply

Your email address will not be published.