Психодуховният подход към оздравяването

Психодуховният подход към оздравяването


Едгар Кейси описва принципите на психодуховното оздравяване с думите: „Духът е животът. Умът е строителят. Физическото е резултатът.

Този подход разглежда оздравяването като съвместно дело на душата, ума и тялото, а болестта – като неуспех в този процес.

Налице е разбиране, че проблемът представлява нещо по-дълбоко, случващо се вътре в нас, което отслабва защитите на тялото и то става уязвимо за външните причинители на болестта – вируси, бактерии, замърсявания или токсични вещества.

Психодуховното оздравяване вижда в болестта начин душата да подскаже на ума, че нашето мислене не е в съгласие с духовната ни природа и че е наложителна незабавна промяна, преди това да се е отразило на тялото.

Този подход към оздравяването стъпва върху три предпоставки:

1. Нездравото състояние на ума води до нездраво физическо състояние.

2. Оздравяването е възможно само след като нерешените проблеми на психично ниво бъдат идентифицирани и отстранени.

3. Единствено ние сме в състояние да си помогнем да оздравеем.

Никой друг не може да го направи вместо нас.

Този модел навлиза дълбоко във връзката между болестта, мисленето, емоциите, убежденията, представите, вкоренените мотиви.

Целта му е да покаже как да идентифицираме нездравите фактори, заровени дълбоко в психиката ни, как да отстраним тези проблеми и да освободим емоционалния им заряд и как да станем едно с духовната си природа, за да могат да бъдат освободени целителните качества на душата и духа.


Из „Изцелението е в твоите ръце“ (Каръл Ритбергер)