Как да преодолеем чувството за вина?

Как да преодолеем чувството за вина?


Чувството за вина не е истинско чувство както радостта, гнева или скръбта. Чувството за вина е отрицателно чувство, което идва от мислите за вина…

„Аз съм виновен за…“

Ние мислим, че сме направили нещо, което не е трябвало да правим, или че не сме направили нещо, за което твърдим, че е трябвало да направим. Но това не е всичко. Тези мисли са само част от чувството за вина. Една много по-натежаваща и вредна част е поради нашия провал, ние сме лоши и непълноценни хора. Ние осъждаме не само нашето поведение, което би било съвсем в реда на нещата, ние ОСЪЖДАМЕ СЕБЕ СИ КАТО ХОРА. А това е вредно.

ЧУВСТВОТО ЗА ВИНА НЕ Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДОБЪР ХАРАКТЕР.

Ако осъждаме себе си като хора заради една грешка, нито помагаме на себе си, нито на този, на който сме навредили. Със самоосъждането нито можем да върнем назад случилото се, нито да предотвратим това, че някога пак ще направим грешка и ще поемем вината върху нас.

Чувствата на вина са НАПЪЛНО ИЗЛИШНИ И БЕЗПОЛЕЗНИ.

Не е ли безотговорно да не си създаваме чувство за вина?

Не. Разбира се, това не е значи да не поемаме отговорност за всичко, което правим.

Да не си създаваш чувство за вина означава само да не се осъждаш като човек за своето държане.

С чувство за вина постигаме единствено да сме по-потиснати.

Колкото и да ни се иска да сме се държали по друг начин, няма да върнем случилото се назад.

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ЧУВСТВОТО ЗА ВИНА?

Кажете си следното:

Съжалявам, че допуснах грешка, но си прощавам своето несъвършенство и приемам, че не съм съвършен и всезнаещ. Ще се постарая да не допусна тази грешка в бъдеще, но съм човек и може да постъпя пак неправилно. Ще се постарая да поправя грешката си, но няма да се осъждам за нея.

За да можем да се освободим от навика да си създаваме чувство за вина, необходими са тренировки. Един нов навик се изгражда от 30 до 90 дни.

Leave a Reply

Your email address will not be published.