Бог изпраща знаци.

Бог изпраща знаци.


„Един много набожен човек чувствал, че е на прага да получи просветление за пътя, който трябва да следва. Всяка нощ се молел на Бог да му прати знак за това как да изживее остатъка от живота си.

Един ден, докато се разхождал в гората, видял едно еленче, което лежало на земята ранено, със счупен крак. Докато се чудел как да му помогне, внезапно се появила пума. Човекът се смразил от ужас. Останал да гледа мълчаливо какво ще стане, страхувайки се и за собствения си живот.

Тогава, за негова изненада, се случило нещо удивително: вместо да се нахвърли върху еленчето, пумата започнала да ближе раните му. После се отдалечила и се върнала с мокри клончета. Побутнала ги с лапа към еленчето да може да пие вода от тях. А после се върнала с влажна трева и направила същото.

Мъжът си казал: това е знакът, който чаках. А той гласи: Бог се грижи да ти даде това, от което се нуждаеш. Не трябва да се тревожиш и да се мъчиш сам да си го доставяш.

Върнал се вкъщи и останал на вратата в очакване някой да му донесе храна и вода. Минали няколко дена – нищо не се случило.

Накрая минал един мъдрец и човекът му разказал всичко. А мъдрецът отговорил:

-Бог не праща знаци напразно. Ти си силна и способна личност, също като пумата. Твоята задача е да потърсиш еленче, на което да помогнеш, да намериш някого, който не може да се справя със собствени сили. Ти можеш.“


Хорхе Букай

Leave a Reply

Your email address will not be published.