Писмо до моето бъдещо Аз.

Писмо до моето бъдещо Аз.

Познаването на себе си и дълбоката ни същност, ни позволява да правим избори с увереност и самочувствие.

В навечерието или в началото на Новата година ви предлагам да напишете писмо до вашето бъдещо Аз след 1 година.

Представете си, че сме 31 декември 2019г. или е началото на 2020г.  Разкажете в писмо кой сте вие, какво ви се е случило.

Нека писмото да е в сегашно време, все едно това, което пишете, вече е станало.

Ето примерни въпроси, на които може да отговорите:

Кой съм аз?

Какво ме вълнува?

Как живея?

Как възприемам живота си?

Какво е поведението ми в любовта? (кой е моят партньор (партньорка)

В какви отношения съм?

Какви нови убеждения и ценности имам в живота си?

Какви решения съм взел през изминалата година?

Къде ми е фокусът СЕГА?

Как се чувствам? Какво виждат очите ми, какво чуват ушите ми?

Къде и в какво е енергията ми, животът ми, смисълът ми?

Какво цели съм постигнал и какви са новите ми цели?

Когато отговорите на тези въпроси, поставете листа в плик за писмо. Запечатайте плика, поставете му надпис: Да не се отваря до 31.12. 2019г.

Още по темата на http://Курс НЛП

Медитация 16: За чудеса.

Медитация НЛП 21: За щастие

Поръчайте  КНИГА „Как да управляваме емоциите си“

Leave a Reply

Your email address will not be published.