Правото на смисъл за живот.

Правото на смисъл за живот.

Смисълът на човешкия живот е винаги насочен извън човека – към нещо, което трябва да се реализира.

Хората стават наистина хора и са напълно себе си, когато отиват отвъд себе си и забравят себе си – а именно в любовта си към друго човешко същество.

И така сякаш безсмислието на живота добива израз – всичко е извън нас. И хората не знаят какво да правят. Не знаят кои са извън нагоните и инстинктите си.

Този вакуум от смисъл води до невротизъм. Какво би трябвало да правят хората? Какво би трябвало да искат? След като съществува липса на смисъл и съмнения за какво живеем.

Всеки търси собствения смисъл и това ни прави зрели – задаваме си екзистенциални въпроси и търсим отговорите цял живот – ето го и смисълът на нашето съществуване. 

Някои автори намират смисъла в съвестта на човека. 

Според гещалт терапията не се търси фигурата, която „изкача“ от фона пред очите ни. А по – скоро НА фона на реалността да се открие ВЪЗМОЖНОСТ, а именно –

РЕАЛНОСТТА ДА СЕ ПРОМЕНИМ ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН.

Човек знае как да намира смисъла – чрез творчеството – чрез вършене на дела, дела и пак дела.
Друг начин е чрез ПРЕЖИВЯВАНЕТО В ЛЮБОВТА.

Да обичаш, да преживяваш любовта, да се сливаш в любимия и цялата уникалност, която я съпътства нея  – ЛЮБОВТА.

При това човек през целия си живот, до последния си дъх, търси и печели смисъл – на него му е позволено, има право на това!

Поръчайте тук:
 КНИГА „Как да управляваме емоциите си“

Leave a Reply

Your email address will not be published.