Пиянството

Много хора страдат от опивателни средства: от вино, ракия, тютюн и др. И в психическия свят има опивателни неща. Някои мисли и чувства опиват както алкохола. Който не ги познава, възприема ги и после страда, боледува, мъчи се, докато се освободи от тях. Някой млад човек прекарва по цели дни и нощи в кръчмата с...

За чувствата

Причините на болестите у хората се дължат на подпушване в чувствата, на въздържане в проявлениетона Любовта. Дайте ход на Любовта! Не я подпушвайте, не я спирайте! Не пуснем ли Любовта да тече през нас, ще се родят болести, нещастия. Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата… Чувствата трябва да бъдат в изправност....

Страхът

Ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на резките промени, на които се поддавате, съзнателно или несъзнателно. Тъкмо се намирате в голямо изобилие на живота, докато внезапно дойде страхът, че ще осиромашеете. Едва се зарадвате за нещо, и страхът дойде да ви напомни, че скръбта ще ви посети. И вие се движите от...

Нетърпението

Когато каменарят дига и слага чука си върху камъните, той знае законите, по които трябва да ставадигането и слагането. Приложи ли само сила без умение, той скоро се уморява. Всеки несполучлив удар произвежда обратни резултати. Следователно, всеки несполучлив удар в живота на човека предизвиква обратни процеси в неговия организъм. Нетърпението представя такъв несполучлив удар. Неестествените...