Изчервяване

Честото изчервяване е феномен, който се опитва да доведе до съзнанието на засегнатия една тема, по отношение на която той се затваря в себе си. Обикновено става дума за безобидно подмятане, което просто витае във въздуха например скрито в някакъв виц. Засегнатите се опитват да игнорират темата – например да се правят, че не разбират...

Азът

Под „Аз“ следва да се разбира онзи комплексен фактор, към койт осе отнася цялото съдържание на съзнанието. В известен смисъл той е центърът на полето на съзнанието, а доколкото това поле включва емпиричната личност, Азът е субект на всички личностни актове на съзнанието. С тази дефиниция се описва и очертава обхватът на субекта. Теоретично погледнато,...

Важността на сънищата

Човек използва изречената или написана дума, за да изрази смисъла на онова, което иска да предаде. Неговият език е изпълнен със символи, но той често използва и знаци или образи, които не са чисто описателни. Някои са само съкращения или поредица от инициали, други са познати търговски марки, имена на патентовани лекарства, отличителни знаци или...

Минало и бъдеще на несъзнаваното

Двата основни момента при работа със сънища са следните: първо, сънят трябва да се третира като факт, за който не трябва да се правят предварителни предположения, освен че има някакъв смисъл, и, второ, сънят е специфичен израз на несъзнаваното. Тези принципи едва ли могат да бъдат представени по-скромно. Независимо колко човек подценява несъзнаваното, той трябва...

Криза на зрялата възраст

Кризата на зрялата възраст представлява мъжкият климактериум, респ. изплъзналотосе по посока на непознати равнища предизвикателство към поврат. Гръцката дума „криза” означава и „решение” и мъжът действително трябва да реши дали да поеме пътя, или да го изстрада несъзнателно. Решението да продължи както преди или да промени посоката не е във възможностите му. Първообразът не го...

Душата на човека

Това, което наричаме цивилизован дух, постоянно се е отделяло от основните инстинкти. Но тези инстинкти не са изчезнали. Те само са загубили контакт с нашето съзнание и са принудени да се доказват индиректно. Това може да стане чрез физически симптоми при някоя невроза или чрез различни инциденти, като безпричинни настроения, пристъпи на забравяне или грешки...

  • 1
  • 2