Пиянството

Много хора страдат от опивателни средства: от вино, ракия, тютюн и др. И в психическия свят има опивателни неща. Някои мисли и чувства опиват както алкохола. Който не ги познава, възприема ги и после страда, боледува, мъчи се, докато се освободи от тях. Някой млад човек прекарва по цели дни и нощи в кръчмата с...

За чувствата

Причините на болестите у хората се дължат на подпушване в чувствата, на въздържане в проявлениетона Любовта. Дайте ход на Любовта! Не я подпушвайте, не я спирайте! Не пуснем ли Любовта да тече през нас, ще се родят болести, нещастия. Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата… Чувствата трябва да бъдат в изправност....

Страхът

Ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на резките промени, на които се поддавате, съзнателно или несъзнателно. Тъкмо се намирате в голямо изобилие на живота, докато внезапно дойде страхът, че ще осиромашеете. Едва се зарадвате за нещо, и страхът дойде да ви напомни, че скръбта ще ви посети. И вие се движите от...

Нетърпението

Когато каменарят дига и слага чука си върху камъните, той знае законите, по които трябва да ставадигането и слагането. Приложи ли само сила без умение, той скоро се уморява. Всеки несполучлив удар произвежда обратни резултати. Следователно, всеки несполучлив удар в живота на човека предизвиква обратни процеси в неговия организъм. Нетърпението представя такъв несполучлив удар. Неестествените...

Завистта като препятствие

Често я бъркат с ревността, но ревност означава страх да не загубим нещо или някого, който е ценен за нас, докато завистта означава да ни заболи, когато желаем нещо или някого. Например, някой може да почувства ревност, ако съпругата му разговаря с привлекателен мъж. Това чувствопроизтича от страха, че тя ще хареса този мъж повече...

Разновидности на страха

Повечето хора, които са склонни да отлагат, се страхуват от нещо, без дори да осъзнават от какво точно. Ето някои от най-често срещаните страхове, които ни карат да отлагаме нещата ден след ден: Убеждението, че не заслужаваме успех. “Мисля си, че хубавите неща се случват на другите.Малтретираните деца често растат в семейства, в които се...

Как да изразяваме емоциите си

Но нека най-напред да обясним какво е емоция? Това е смущение, временно безпокойство, предизвикано от външна причина или плод на нашите убеждения. Повечето емоции произтичат от очакванията ни, които възник­ват вследствие на нашето незнание да обичаме правилно и истински. Любовта лекува, а омразата разрушава! В този смисъл колкото повече емоцията произтича от омраза, толкова по-силно...

Проблеми с теглото

Когато говорим за проблеми с теглото, се има предвид както наднорменото, така и ниското тегло. Да си ненормално слаб, показва, че се разграничаваш от ма­териалния живот. За теб той няма особено значение и ти често търсиш убежище в интелектуалния или в астралния свят. Недостатъчното тегло означава, че не смяташ, че си достатъчно важен и не...

Ухо и слух

Ушната мида или външната част на ухото има подчертано женски характер. Там, където за окото е достъпен по-активен контрол, ухото е пасивно. То винаги остава отворено, също и през нощта – женската половина от денонощието – и не се поддава на насочване и контрол, а съответно не може и толкова добре да се концентрира. По...

Оценка на симптомите

Най-драстичното на пръв поглед различие от традиционната медицина е нашата позитивна оценка на симптомите. Говорим за обвързване със симптомите, за да установим какво липсва на пациента и кое предизвиква тези симптоми, респ. грешки. Ако освободим симптома от неговата негативна оценка, той може да се превърне в ценен указател за липсващите теми и да ни помогне...