Преследване на по-удовлетворяваща жизнена стратегия

Австрийският психиатър и основа­тел на екзистенциалната анализа Виктор Франкъл говори за „ноогенна депресия” (Frankl, 1956). То се отнася до лица, които нямат очевидно емоционално разстройство и често демонстрират по-добро функциониране в личния и профе­сионалния си живот. Обект на възхищение и завист от стра­на на техните приятели и съседи, те самите не преживяват съществуването си като...

Телата на мъжете принадлежат на техните майки

Тъй като майката създава детето в тялото си, областите, които то асоциира с нея, са вътрешните, а тези, асоциирани с бащата – външните. Естествено майката се радва на специална близост с детето си, когато то е все още в утробата й, и удължава това взаимоотношение и след като то се роди. Сменя пелените на бебето,...

За нашето първобитно „АЗ“

Два „Аз“-а в мен — два полюса в еднапланетаРазлични двама души, двама враговеЕдиният, когато на балет е,То другият към хиподрума ме влече…В. Висоцки Както е известно, човек се числи към подвид примати на вида HOMO SAPIENS. Класификационното сродство с останалите примати се определя от по-голямото или по-малкото сходство на генетичния материал, намиращо външен израз в...

Гласът като барометър на нагласата

Нашият „гласов” орган е привилегирован по отношение на останалите органи, доколкото той представлява „органът” на всеки човек. Освен съдържанието той изразява и определено настроение, респ. нагласата, установила се за по-продължително време. На практика всички хора придават и друго значение на гласовия регистър, макар дори в съня си де не са помисляли за тълкуване на органни...

Tinnitus, или шум в ушите

Онова, което на пръв поглед изглежда незначителен и безобиден симптом, междувременно засегна шест милиона души в цяла Германия и по този начин се превърна в истинска епидемия. Tinnitus произхожда от латинското „tinnire” и означава „звън”, „пищене”. Често се превежда и като шумолене, бръмчене, камбанен звън, жужене, свистене, тропане, подсвиркване, дрънчене, звънтене и дори плач. По-голямата...

Страх от хомосексуализъм

Какво става с онези части от нас самите, които сме ампутирали или сме избрали да игнорираме? Те формират онова, което Юнг нарича наша сянка. За да се освободим от тази неудобна сянка, я проектираме извън себе си върху хората от същия пол. Виждаме в тях части от себе си, които не харесваме, удобно забравяйки, че...

За борбата между двете „АЗ“

И боря се, душа във себе симръсникаО, участ тежка ми се падна!Страхувам се от грешка —дано не се окажеЧе задушавам не другото ми„Аз“ В. Висоцки Особено внимание би следвало да се обърне на любовта към танците. Имайки, меко казано, малко практическо значение в семейния живот, умението да се танцува има важно ритуално значение. Танцът е...

Пиянството

Много хора страдат от опивателни средства: от вино, ракия, тютюн и др. И в психическия свят има опивателни неща. Някои мисли и чувства опиват както алкохола. Който не ги познава, възприема ги и после страда, боледува, мъчи се, докато се освободи от тях. Някой млад човек прекарва по цели дни и нощи в кръчмата с...

За чувствата

Причините на болестите у хората се дължат на подпушване в чувствата, на въздържане в проявлениетона Любовта. Дайте ход на Любовта! Не я подпушвайте, не я спирайте! Не пуснем ли Любовта да тече през нас, ще се родят болести, нещастия. Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата… Чувствата трябва да бъдат в изправност....

Страхът

Ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на резките промени, на които се поддавате, съзнателно или несъзнателно. Тъкмо се намирате в голямо изобилие на живота, докато внезапно дойде страхът, че ще осиромашеете. Едва се зарадвате за нещо, и страхът дойде да ви напомни, че скръбта ще ви посети. И вие се движите от...