Законът на живота

Всичко, което получава човек, е резултат от усилията му. Всичко, което се случва с човека, стига до него по един от изброените пет начина, но в същото време той достига до всичко сам. Има пет пътища, по които нещата достигат до човека, но причина за самото случване е самият той. Тази идея остава неуловима и...

Закон за позитивното намерение

Целият ни живот – това е неспиращ дори за миг процес на осъществяване на нашите съзнателни и подсъзнателни намерения. Всеки човек има своя уникален жизнен път, който се определя подсъзнателно. Много е важно да се разбере, че нашият подсъзнателен разум винаги реализира позитивни намерения в наша полза. Дълбоко съм убеден, че човекът е сложно балансирано...

Страхът за пари

Това е една от главните причини за проблемите с парите. Страхът бива три вида: Първи вид – безпокойство по повод недостига на пари; Втори вид – страх от загуба на пари; Трети вид — страх от големите пари. Да започнем от безпокойството. То се появява всеки път, когато човек започне да мисли за пари, по-точно,...

Формиране на съзнанието за изобилие

По пътя към богатството непременно трябва да формираме съзнанието си за изобилие. За начало ще формулираме принципа на изобилие: В този свят има всичко, което ми е нужно, и в достатъчно количество. От този принцип следва, че отначало трябва точно да определите, какво ви е необходимо за щастлив живот. Трябва да се възползвате и от...

Седем стъпки към благоденствие

Стъпка едно е признателността. Независимо дали се чувстваме благоденстващи в момента, истината е, че повечето от нас в съвременното общество живеем сред невероятно материално и какво ли не още благополучие. Каквито и да са личните ни проблеми и предизвикателства, важно е от време на време да се поспираме, признателни за всичко, което имаме на различни...

Разрушителни мисли

Нашите болести са външно отражение на нашите мисли и емоции. Мисълта е универсална форма на енергия. И притежава както съзидателна, така и разрушителна сила. Винаги трябва да помним, че мислите ни задължително се материализират, реализират се във физическия свят. И точно нашите разрушителни мисли (а не тези на някой друг) водят до болест и лични...

Пътят на трансформацията

Какво е благоденствието? Дайте си минута да помислите какво разбирате под тази дума. -Много пари? За съжаление, повечето от нас не преживяват благоденствие, колкото и пари да имат. А истината е, че благоденствието няма толкова общо с парите, колкото обикновено си мислим. Какво, в такъв случай, представлява то? Аз вярвам, че благоденствието е преживяването да...

Всеки човек сам създава своя свят

Ние създаваме своя свят чрез своите мисли, чувства и емоции. Тоест, нашето тяло, душевното и физическото ни здравословно състояние, отношенията в семейството с близките, отношенията с хората и обкръжението ни, работата, финансовото положение – всичко това е отражение на нашите мисли, чувства и емоции. ВЪНШНОТО ОТРАЗЯВА ВЪТРЕШНОТО. След като ние сами създаваме нашия свят, значи...

Какво са мислите

Мислите се пораждат от човека и притежават универсална енергия. Силата на мисълта е огромна. Учените са изчислили приблизително, че енергията на информационното поле на човека е толкова пъти по-мощна от енергията на разпада на атомното ядро, че за това число просто няма име. Това е число с повече от сто нули. Хората не подозират какви...

Интеграция и равновесие

Живеем във вълнуващо време, изпълнено с огромни предизвикателства. Човечеството като цяло и всички ние като индивиди се сблъскваме с факта, че животът, който сме свикнали да водим, вече не е добър нито за нас, нито за планетата. За постигането на лично удовлетворение се налага да открием нови начини да развиваме и изразяваме всички аспекти на...