Архетипът в символиката на сънищата

Сънищата служат за компенсация. Това означава, че сънищата са нормално психично явление, което пренася несъзнавани реакции или спонтанни импулси към съзнанието. Много сънища могат да се тълкуват с помощта на сънуващия, който дава както асоциациите към, така и контекста на образа на съня по начин, който позволява да се видят всичките му аспекти. Методът е...

Анализа на сънищата

Разликата между знак и символ. Знакът винаги е нещо по-малко от понятието, което представлява, докато символът винаги съдържа нещо повече от неговото очевидно и непосредствено значение. Символите са естествени и спонтанни продукти. Не някакъв гений някога е седнал с перо или четка в ръка и е казал: „Сега ще измисля един символ.“ Никой не може...

Функцията на сънищата

За съжаление сънищата се разбират трудно. Сънят изобщо не прилича на история, разказана от съзнавания ум. Във всекидневния живот човек обмисля това, което иска да каже, избира най-добрия начин да го каже и се опитва да направи бележките си логично свързани. Например образованият човек ще се опита да избегне смесени метафори, понеже може да придадат...

Какво е съзависима личност?

Определението съзависима личност е наложено от консултанти и лекари в специализираните клиники за алкохолици и наркомани; те забелязали, че партньорът в подобни случаи е също болен поради прекалена ангажираност с пристрастения и неговия проблем. Съзависимите се превръщат едва ли не в настойници и често на тях им е по-трудно да се разделят с ролята си,...

Обстоятелствата се променят. Направете го и вие

Може би сте неудачник. А може би не сте. Ако сте обаче, не е нужно да продължавате в този стил. Може би просто имате някакъв лош навик. Или дори цяла колекция от лоши навици. Дори в мина­лото да сте възприели стойка, изразяваща подчинение, дори да сте били девета дупка на кавала вкъщи или в училище,...

Да се вслушаме в езика си

Тъй като нашите нагласи и поведение се обуславят и произтичат от нашите парадигми, ако използваме саморефлексията, за да ги изследваме, ние често можем да видим в тях естеството на вътрешните си карти. На­шият език, например, показва доколко ние се виждаме като проактивни хора. Езикът на реактивните хора ги освобождава от от­говорност. „Такъв съм, това е...

Слушащият човек – твоят психотерапевт

Човекът, който слуша, може да отразява мнението на тълпата. Той може да направи това, без да говори. Може да го направи, оста­вяйки говорещия да се вслуша в самия себе си. Този подход се пре­поръчва от Фройд. Той слагал пациента да легне на кушетката и го оставял да гледа тавана над себе си с блуждаещ ум,...

Ограничението на Битието

Дори да живеем по най-добрия начин, внезапно може да се слу­чи нещо – неочаквана болест, срив или неизбежна трагедия, – което ще деформира, изкриви и разбие живота ни. Депресията, биполяр­ното разстройство и шизофренията, подобно на рака, се влияят от биологични фактори, които индивидът не може да контролира. По­някога дори обичайните житейски трудности могат да ни обезверят и...

Кой съм аз?

Това е фундаменталният въпрос на съществуването ни. Отговор може да се даде на различни нива, да се подходи от философска, етична, духовна или поведенческа гледна точка. Ние сме резултат отчасти на възпитанието и опита, на нашите надежди, способности и неуспехи, и отчасти — на действието на по-висша енергия или жизнена сила. Знаем, че имаме тяло,...

Ред и хаос

Хаосът и редът са двата основни елемента на преживяното – две от базовите съставки на самото Битие. Но те не са предмети или обек­ти и не се преживяват като такива. Предметите и обектите са част от обективния свят. Те са неодушевени, безжизнени. Тоест мъртви. А това не се отнася за хаоса и за реда. Те се...