Интеграция и равновесие

Живеем във вълнуващо време, изпълнено с огромни предизвикателства. Човечеството като цяло и всички ние като индивиди се сблъскваме с факта, че животът, който сме свикнали да водим, вече не е добър нито за нас, нито за планетата. За постигането на лично удовлетворение се налага да открием нови начини да развиваме и изразяваме всички аспекти на...

Горделивост, егоизъм – що е то

„Лошите мисли“ съвсем не са лоши, тъй като подсъзнанието се стреми с тяхна помощ да осъществи някакво позитивно намерение. Такива мисли и емоции, като например обидата, ненавистта, злобата, алчността, ревността, завистта и други, служат за осъществяването на определени позитивни намерения. И онзи, който ги използва, с нищо не е по-лош от праведника. Тоест, лошият човек...

Какво представлява обидата

– Можеш да раниш Воина, но не и да го обидиш – каза дон Хуан. – Докато воинът се намира в съответното настроение, нито една постъпка от страна на който и да било човек не може да го обиди. Лъвът миналата нощ не те обиди, нали? И това, че той ни преследваше, не те ядоса...

Чувство за вина и наказание

Оказва се, че много хора смятат, че чувството за вина е много хубаво чувство. И човекът, който се самообвинява, е добър човек, защото има съвест. А след като има съвест, значи е порядъчен. Но това е абсурд. Чувството за вина е най-разрушителното от всички чувства. Защо хората се обвиняват и се наказват? Представете си как...

Силата на внушението

Много наши мисли са ни били внушени през един или друг период от нашия живот. А до някои свои убеждения сме стигнали сами чрез логически умозаключения, опирайки се на натрупания от нас опит. Следователно, подсъзнателната ни програма е създадена с помощта на други хора и с нашето непосредствено участие чрез внушение или убеждение. Отначало нашите...

Когато дойде болестта

Основният закон на живота – това е поддържането на динамичното равновесие. Здравият организъм – това е организъм, който се намира в хармония, или динамично равновесие. Разбира се, в съвременните условия на живот хармонията се поддържа много трудно. Болестта е сигнал за нарушение на равновесието. Нервните окончания ни информират, че на определено място в нашия организъм...

Как да творим собствената си действителност

Много хора си мислят, че не са творци. Колко невероятен е животът ни и, следователно, колко невероятни сме самите ние. Създали сме в живота си силни, интересни, дори удивителни преживявания и хора. И те всички отразяват нашата творческа способност. Ние творим собствената си действителност всеки миг, независимо дали го съзнаваме. Ако не го съзнаваме, създаваме...

Развиване на интуицията

У всекиго и във всичко съществува универсална интелигентна жизнена сила. Тя живее в нас като дълбока мъдрост, вътрешно познание. Можем да достигнем до този чуден източник на познание и мъдрост с помощта на своята интуиция — вътрешно чувство, което във всеки миг ни казва кое е добро и истинно за нас. Всъщност интуицията ни е...

Защо е толкова трудно да казваме „не“?

Изглежда, че в основата на тази особена форма на автоцензура стои страхът да не ни възприемат като агресивен човек, да не бъдем отхвърлени, желанието да не разочароваме тези, които обичаме. Мнозина от нас са преживели или още преживяват подобно нещо, изпитвайки затруднение да откажат предложения, противни на желанията им, на съкровените им стремежи, интересите им;...

Осъзнаване на чувствата

Има ли причина да осъзнаваме чувствата си и защо? Не сме ли убедени от дълго време, че знаем нашите слаби места? Как да разберем механизма на осъзнаване на чувствата? Разбира се, това е основният проблем. Ако е възможно да опишем съвсем точно обстоятелствата, в които се оказва трудно да кажем „не“, и определим партньорите, които...