Да мислим ли позитивно?

Макар мислите ни да оказват влияние върху нашето емоционално състояние, поведение и телесни реакции, позитивното мислене не е решение на проблемите ни в живота. Повечето хора, които изпитват тревожност, потиснатост или гняв могат да кажат, че да се мисли позитивно не е чак толкова лесно. Постоянно да поддържаме позитивни мисли е наивен подход, който не...

Откъде идват емоциите?

Има два вида емоции: СТРАХ И ЛЮБОВ. Тези емоции определят мислите ни, манипулират поведението ни, влияят на качеството на живота, владеят здравето ни. Емоциите идват от три източника: 1. От ума; 2. От тялото; 3. От душата. Невролозите смятат, че емоциите се коренят във функциите на определен дял от мозъка и се дължат на биохимичното...

Как става промяна в мисленето?

Норман Винсънт Пийл казва: „Променете мислите си и ще промените живота си“ Всяка създадена мисъл предлага възможност да променим предходната. Когато променим представите си и напипаме катализатора на промяната, ние сме в състояние да освободим мисленето си от менталните ограничения, поставени от нашата обусловеност. Ще открием, че гледаме на света с нови очи. Ще се...

Кога мислите се превръщат в убеждения?

Убежденията са специализирани мисли, съдържащи наблюдения и очаквания, които с времето стават все по-закостенели. Те ни карат да застиваме на едно място и ни „калцират“ в зони на комфорт и навици. Убежденията се формират като мислите се фиксират едновременно в паметта и поведението. След като бъдат грижливо архивирани в паметта и съхранени в мозъка като...

Какво представляват мислите?

В психологически аспект мислите: 1. Съществуват на определено ниво, защото виждаме ефекта им върху поведението си. 2. Предпоставят думите и действията ни. 3. Привличат преживявания и ни моделират. 4. Каквото мислим, в това се превръщаме. 5. Постоянно се надграждат и формират нашите спомени и убеждения. 6. Източник са на нашите представи, разкази, навици, зони на...

Какво е характерът?

Характерът задава рамката, в която мислим и действаме, причината да взимаме едни или други решения, най-силното влияние върху химичния диалог между ума и тялото. Характерът владее ключа към стреса, ефектите на напрежението, склонността ни към хронична тревожност и оттам – податливостта ни към разболяване. Характерът маркира границите, според които живеем и е организационният принцип на...

Как да сме здрави?

За да сме здрави, трябва да отстраним всички препятствия, които пречат пълноценно и радостно да преживяваме духовната си природа, за да можем да я изразяваме чрез мисли, думи, действия. За да бъде постигната тази цел, е нужно да осъществим пет основни значителни промени в представите си. 1. Трябва да променим начина, по който разглеждаме себе...

Какви са женските характеристики в мъжа и мъжките в жената?

Ясното определение на любовта – какво е тя и какво не е – помага на човек да превъзмогне фантазиите си и да подходи реалистично. С думите „мъжка“ и „женска“ се изразява не само различен граматичен род. Мъжкият пол е в съотношение с универсалния мъжки принцип, а женския – с женската сила. Мъжът излъчва активния принцип...

Тревожност от самота.

Много хора влизат във връзка, за да избегнат самотата. Те се надяват, че ще намерят човек, с който може да се чувстват добре и да намерят любовта. И тогава се впускат във връзки, които са от лични изгоди, а не заради любовта. И точно тези хора, в тези връзки, се чувстват още по-самотни. Силата на...

За безпокойството и страха

Безпокойството е по-опасно за нас от гнева, тъй като причинява разпиляване и загуба на енергия. В пристъп на гняв ние буквално излизаме от себе си, от вътрешния си център, а при безпокойството този център изчезва и не можем да го открием. Още повече, че много рядко знаем първоначалната причина на безпокойството. Съществува осезаема разлика между...