Легендата за Орфей

 В легендите на древните гърци, а и в тези на индусите, персите и египтяните винаги има дълбок смисъл. Много е интересно да се види, че изкуството на гърците, което само по себе си е прекрасно, има много по-дълбоко значение, отколкото може да ни се стори на пръв поглед. Като пример може да ни послужи символичният...

За какво идва болестта

Според езотеричните учения всяка болест, всяко нараняване, всяко изпитване на страдание служи в крайна сметка за очистване и пречистване. Въпреки че не винаги може би разбираме как точно става това, ако непрекъснато носим тази мисъл в съзнанието си, мо­жем да започнем да различаваме някои от ценните начини, по които трудностите ни служат. Например една болест...

Защо повечето хора се задоволяват с толкова малко

Ние живеем във времена и страна, в която почти всички се хранят редовно и разполагат с дом и дрехи. Почти всеки успява поне да преживява по някакъв начин. Но има хора, които казват: „Знаеш ли, имам достатъчно, за да се оправям някак, но не успявам да усиля желанието си достатъчно, за да привлека в живота...

Как да практикуваме самодисциплина

По пътя към истината най-високо се цени самодисциплината, защото без нея никакви наши знания и практики няма да дадат големи резултати. Самодисциплината има многобройни аспекти. Изучавайки живота на аскетите, които живеят в планини, гори и пустини, ние научаваме, че онези, които наистина са търсили истината, са правили всичко възможно, за да развият своята самодисциплина. Без...

Изборът на „труден“ родител

При всяко инкарниране ние избираме, под ръко­водството на душата си, онези родители, които не само ще ни осигурят подходяща физическа „обвивка“ за предстоящия живот, но които ще ни помогнат да про­дължим духовното си развитие. В желанието си за еволюция нашата душа ни отрежда на родителите ни не защото те ще ни дадат всичко, което личността...

Какво е криза и как се формира

Кризата е несъответствие между нуждите на организма и възможностите на околната среда.  Кризата винаги е полярна. Опасностите от всяка криза са свързани с регресия, а възможностите са свързани с прогреса.  Преодоляването на кризата е възможно само чрез полагане на усилия да съответстват на очакванията на околната среда и възможностите на тялото. Ериксон идентифицира осем етапа от човешкия...

Да простиш без страх

Прошката дава възможност да отхвърлите оковите на онова, което ви тежи, и отслабва енергията между него и вас самите. Невъзможността да дадеш прошка е отрова за душата. Тя вреди много повече на този, който не може да прости, отколкото на човека, на когото е отказана прошка. Ако не желаете да простите на някого, се случват...

От какво зависи щастието

Зависи ли щастието от обстоятелствата или от нашето отношение към живота? Това е въпрос, който се задава често и на когото е особено трудно да се отговори. Мнозина от нас, имащи някаква представа от философия, ще кажат, че материалният свят е само илюзия, а жизнените обстоятелства — сън, но малцина са способни сами да повярват...

Разликата между воля, стремеж и желание

          Волята е развитие на стремежа. Когато казваме, че нещо е станало в съответствие с божията воля, означава, че това е бил стремеж, разгърнал се в действие. Когато стремежът се превърне в действие, той се превръща във воля. Стремежът си остава стремеж до момента, до който е бездействен; той вече съществува, но още не е...

Какво е милосърдие

Щом само душата се докосне до вътрешното царство, което е божествено царство, нейното истинско благородство се проявява в милосърдието. Царете и хората с аристократичен произход се учат на милосърдие, макар че това качество се ражда в човешкото сърце. Това означава, че всяка душа се изпълва с аристократизъм от момента, в който се докосне до вътрешното...