Пиянството

Много хора страдат от опивателни средства: от вино, ракия, тютюн и др. И в психическия свят има опивателни неща. Някои мисли и чувства опиват както алкохола. Който не ги познава, възприема ги и после страда, боледува, мъчи се, докато се освободи от тях. Някой млад човек прекарва по цели дни и нощи в кръчмата с...

За чувствата

Причините на болестите у хората се дължат на подпушване в чувствата, на въздържане в проявлениетона Любовта. Дайте ход на Любовта! Не я подпушвайте, не я спирайте! Не пуснем ли Любовта да тече през нас, ще се родят болести, нещастия. Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата… Чувствата трябва да бъдат в изправност....

Страхът

Ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на резките промени, на които се поддавате, съзнателно или несъзнателно. Тъкмо се намирате в голямо изобилие на живота, докато внезапно дойде страхът, че ще осиромашеете. Едва се зарадвате за нещо, и страхът дойде да ви напомни, че скръбта ще ви посети. И вие се движите от...

Нетърпението

Когато каменарят дига и слага чука си върху камъните, той знае законите, по които трябва да ставадигането и слагането. Приложи ли само сила без умение, той скоро се уморява. Всеки несполучлив удар произвежда обратни резултати. Следователно, всеки несполучлив удар в живота на човека предизвиква обратни процеси в неговия организъм. Нетърпението представя такъв несполучлив удар. Неестествените...

Завистта като препятствие

Често я бъркат с ревността, но ревност означава страх да не загубим нещо или някого, който е ценен за нас, докато завистта означава да ни заболи, когато желаем нещо или някого. Например, някой може да почувства ревност, ако съпругата му разговаря с привлекателен мъж. Това чувствопроизтича от страха, че тя ще хареса този мъж повече...

Как да изразяваме емоциите си

Но нека най-напред да обясним какво е емоция? Това е смущение, временно безпокойство, предизвикано от външна причина или плод на нашите убеждения. Повечето емоции произтичат от очакванията ни, които възник­ват вследствие на нашето незнание да обичаме правилно и истински. Любовта лекува, а омразата разрушава! В този смисъл колкото повече емоцията произтича от омраза, толкова по-силно...

Проблеми с теглото

Когато говорим за проблеми с теглото, се има предвид както наднорменото, така и ниското тегло. Да си ненормално слаб, показва, че се разграничаваш от ма­териалния живот. За теб той няма особено значение и ти често търсиш убежище в интелектуалния или в астралния свят. Недостатъчното тегло означава, че не смяташ, че си достатъчно важен и не...

Ухо и слух

Ушната мида или външната част на ухото има подчертано женски характер. Там, където за окото е достъпен по-активен контрол, ухото е пасивно. То винаги остава отворено, също и през нощта – женската половина от денонощието – и не се поддава на насочване и контрол, а съответно не може и толкова добре да се концентрира. По...

Оценка на симптомите

Най-драстичното на пръв поглед различие от традиционната медицина е нашата позитивна оценка на симптомите. Говорим за обвързване със симптомите, за да установим какво липсва на пациента и кое предизвиква тези симптоми, респ. грешки. Ако освободим симптома от неговата негативна оценка, той може да се превърне в ценен указател за липсващите теми и да ни помогне...

Болест и първообраз

Болестните картини изобразяват полета. Всеки симптом притежава не само собствена телесна форма, но и околно поле от първообрази на поведение и стратегии за преживяване. При всяко заболяване определено количество енергия се устремява към една твърда структура, която е дълбоко вградена като първообраз в неосъзнатото. Може да се забележи само формалният аспект -по подобие на върха...