Деветте ключа за достъп до мъдростта на сърцето

Промените ли нагласата си към света, и светът ще започне да се променя. Ще се освободите от стреса, тревожността и объркването, а така ще се свържете отново с яснотата, любовта и радостта, които винаги са били вътре във вас. Но преди да направите всичко това, първо трябва да разберете как търсите и получавате удовлетворение в...

Защо психотерапевтът не може да ви промени

Никой никого не би могъл да промени. Точка, това е. Само вие сте в състояние да го сторите. Никой друг. Другите може да си приписват заслугите за промяната ви, но то е, защото сте им позволили (индиректно или открито) да мислят така. Вашата промяна е изцяло под ваш контрол. Вие избирате какво да правите и...

Как да разбера кога да прекъсна една връзка

В контекста на взаимоотношенията терминът дисфункция означава, че дадена връзка буксува – не функционира по здравословен начин. Съществуват обаче различни степени на непълноценност.Понякога с времето една връзка губи чара си, става досадна, отегчителна и се възприема като дисфункционална. Външните стресови фактори също могат да се разглеждат като пораждащи дисфункционалност, ако предизвикват необичайни стереотипи на поведение....

Как да подредим живота си

Разгледайте житейската си ситуация. Започнете от малките неща. Възползвате ли се напълно от възможностите, които животът ви предлага? Давате ли най-доброто от себе си в работата си, или се предавате на озлоблението и гнева, които ви дърпат надолу? Сдоб­рихте ли се с брат си? Показвате ли достойнство и уважение към партньора и към децата си?...

Упражнение за разширяване на съзнанието

Това упражнение ще ви помогне да разширите своето съзнателно възприятие и добре да се ориентирате във всичките три системи за представяне на света. Упражнението се изпълнява на няколко етапа. 1. Опишете някакво събитие от вашия живот, като използвате само визуални термини: ярко, виждам, гледам, цвят, изглежда и други. Например, описвате посещение в театър: „…Когато влязох...

Границите на нашия Аз

Как възприемаме себе си, своята индивидуална личност? Заради особеностите на нашето възприятие ние смятаме, че повърхността на кожата е границата, където свършва личността. Но ако се замислим, ще осъзнаем колко условна е тази граница. Щом се промени контекстът, в който се намираме, се про­меня и това, което е вътре в нас, в обвивката на кожата....

Как програмираме сами подсъзнателния си разум

Спомнете си няколко неприятни ситуации от своя живот. Това могат да бъдат ситуации, в които са ви обидили, ударили или предали. До този момент вие сте мислили като жертва: – Причиниха ми болка. – Използваха ме. – Той/тя е виновен/виновна за моите проблеми. -Аз съм виновен/виновна за всичко. Не трябваше да постъпвам така. – Светът...

Как да променим историите си

Как да променим историите си, без да губим своята идентичност? И защо ни е нужно това? Нужно ни е, ако историите ни са такава неделима част от личността ни и създават модели на мислене и поведение, които ни спъват, то тогава е необходимо да ги пренапишем, променяйки ги. Как да прекъснем силното им влияние върху...

Какво е психотерапия

Психотерапията не е съвет. Съветът е това, което получа­ваш, когато човекът, с когото разговаряш за нещо неприятно и слож­но, иска от теб единствено да млъкнеш и да се разкараш. Когато чо­векът отсреща иска да се наслади на превъзходството на собствения си интелект – ами да, трябва да си много глупав, за да си навлечеш тези глупави...

Какво е психотерапия?

Колкото терапевти, толкова и определения ще срещнете. Психотерапията е взаимоотношение и като всяко взаимоотношение е успешна, когато и двете страни са удовлетворени. Съществуват много терапевтични школи, сред които когнитивната, бихейвиористката, аналитичната, хуманистичната, гещалт..За постигането на положителни резултати няма значение коя точно се прилага, важно е взаимоотношението пациент — терапевт. Макар до известна степен да е...