Азът

Под „Аз“ следва да се разбира онзи комплексен фактор, към койт осе отнася цялото съдържание на съзнанието. В известен смисъл той е центърът на полето на съзнанието, а доколкото това поле включва емпиричната личност, Азът е субект на всички личностни актове на съзнанието. С тази дефиниция се описва и очертава обхватът на субекта. Теоретично погледнато,...

Модел „Тиранин – Жертва“

Основни положения: 1. Човекът съществува отделно от околната среда. Моделът разглежда човека отделно от заобикалящия го свят, като ги противопоставя. Външният свят се представя като чужда среда. Спомнете си старото определение за материята, дадено от Нютон и последователите на картезианството. Материята представлява обективна реалност, съществуваща извън и независимо от човешкото съзнание. Помислете за това! Това...

Природата на връзката родител-дете

Връзката майка-дете традиционно се определя като зависимост. А напоследък – като привързаност и потребност от грижа. Поведение на привързаност означава, че едни индивид, обикновено този, който не се справя много добре, поддържа близост или общува с друг индивид, когото смята за по-добре справящ се от себе си. Този тип поведение се задейства от болка, изтощение...

Свобода за душата.

Ако се държим лошо с животно, то започва да се страхува от нас. Точно това се случва с психиката ни. Държим се лошо с нея като й възлагаме задачи, които са неразбираеми. „Искам всички да ме харесват. Не искам никой да говори лошо за мен. Искам всичко, което казвам, да бъде приемливо и приятно за...

Няколко упражнения: открийте своята страст

1. Следвайте всички свои импулси, свързани с професионалните ви и творчески желания. Дори да ви се струва нереалистично, приемайте новите възможности, бъдете авантюристи и вижте какво ще излезе. 2. Направете списък с мечтите си по отношение на работата, кариерата и творчеството си, а след това избройте и стъпките, които смятате да предприемете, за да ги...

Доверете се на себе си

Една от причините много хора да не се научават да се доверяват на интуицията си и да я следват е, че от най- ранна възраст се опитваме да угодим на хората около себе си, да спазваме определени правила на поведение, да потискам еспонтанните си импулси, да правим това, което се очаква от нас. Научаваме се...

Упражнение за осъзнаване

Ако смятате, че може би ви осеняват интуитивни чувства, които сте свикнали да пренебрегвате или отхвърляте, опитайте да правите следното упражнение всяка вечер в продължение на около една седмица. Изберете си място, на което няма да ви безпокоят, и седнете или легнете в удобна поза. Може би ще бъде приятно да го правите в топлата...

Упражнение „Разговор с тялото“

Това е едно простичко упражнение, което ще ви помогне да опознаете тялото си в ролята му на посланик на интуицията, както и да усъвършенствате уменията си да се вслушвате в него. Можете да го правите всеки ден или поне веднъж седмично. Седнете или легнете удобно. Вдишайте дълбоко. Почувствайте как потъвате в креслото или пода. Отново...

Разговорът като път към другия

Разговор, тясно свързан със слушането, пред­ставлява форма на взаимно изучаване. Той изисква всички участници да говорят и слушат поравно и позволява на всеки да изрази и сис­тематизира мислите си. Темата на този вид разговори обикновено е сложна и представлява интерес за всички събеседници. Всеки от тях се опитва да реши някакъв проблем, вместо да настоява,...

Интуиция и психични способности

Когато хората започнат да опознават интуицията си, често си задават въпроса дали има разлика между интуицията и „свръхестествените“ психичн испособности и в какво се състои тя. Мнозина се плашат от думата „свръхестествен“. Може би я свързват с необичайни, паранормални явления. Някои са имали собствени объркващи или обезпокоителни психически преживявания или познават хора, преминали през такива...