Добрият баланс – биология на отношенията

Животът е възможен само в рамките на определени граници – вътрешни и външни. Не бихме могли да оцелеем от, да речем, високи нива на захар в кръвта ни, както не бихме понесли силната радиация от ядрена експлозия. Ролята на саморегулацията, била тя емоционална или физическа, е като тази на термостат, който служи да поддържа постоянна...

Биология на загубата

Хората и техните питомци разбират настроенията си чрез общите мозъчни структури, които са се появили при човека преди онези дялове, отговорни за речта и рационалното поведение. Връзката между човешките същества и животните се осъществява чрез съответните им лимбични системи, емоционалните центрове в мозъка. За разлика от хората обаче, животните са особено чувствителни към информацията от...

Техники на себеутвърждаване

Изброяването на техниките изглежда занимателно и почти забавно: Развалената плоча, Непроницаемата преграда. В действителност въпреки тези кабалистични формулировки това е нещо съвсем сериозно. Можете да си служите с техниките почти при всякакви житейски обстоятелства. Благодарение на тези методи, които са достъпни за всички, ще успеете да се защитите, да устоите, да се освободите от противоречията...

Законът на живота

Всичко, което получава човек, е резултат от усилията му. Всичко, което се случва с човека, стига до него по един от изброените пет начина, но в същото време той достига до всичко сам. Има пет пътища, по които нещата достигат до човека, но причина за самото случване е самият той. Тази идея остава неуловима и...

Закон за позитивното намерение

Целият ни живот – това е неспиращ дори за миг процес на осъществяване на нашите съзнателни и подсъзнателни намерения. Всеки човек има своя уникален жизнен път, който се определя подсъзнателно. Много е важно да се разбере, че нашият подсъзнателен разум винаги реализира позитивни намерения в наша полза. Дълбоко съм убеден, че човекът е сложно балансирано...

Страхът за пари

Това е една от главните причини за проблемите с парите. Страхът бива три вида: Първи вид – безпокойство по повод недостига на пари; Втори вид – страх от загуба на пари; Трети вид — страх от големите пари. Да започнем от безпокойството. То се появява всеки път, когато човек започне да мисли за пари, по-точно,...

Формиране на съзнанието за изобилие

По пътя към богатството непременно трябва да формираме съзнанието си за изобилие. За начало ще формулираме принципа на изобилие: В този свят има всичко, което ми е нужно, и в достатъчно количество. От този принцип следва, че отначало трябва точно да определите, какво ви е необходимо за щастлив живот. Трябва да се възползвате и от...

Седем стъпки към благоденствие

Стъпка едно е признателността. Независимо дали се чувстваме благоденстващи в момента, истината е, че повечето от нас в съвременното общество живеем сред невероятно материално и какво ли не още благополучие. Каквито и да са личните ни проблеми и предизвикателства, важно е от време на време да се поспираме, признателни за всичко, което имаме на различни...

Разрушителни мисли

Нашите болести са външно отражение на нашите мисли и емоции. Мисълта е универсална форма на енергия. И притежава както съзидателна, така и разрушителна сила. Винаги трябва да помним, че мислите ни задължително се материализират, реализират се във физическия свят. И точно нашите разрушителни мисли (а не тези на някой друг) водят до болест и лични...

Пътят на трансформацията

Какво е благоденствието? Дайте си минута да помислите какво разбирате под тази дума. -Много пари? За съжаление, повечето от нас не преживяват благоденствие, колкото и пари да имат. А истината е, че благоденствието няма толкова общо с парите, колкото обикновено си мислим. Какво, в такъв случай, представлява то? Аз вярвам, че благоденствието е преживяването да...