Класификация на защитните механизми на „аза“

   Първични, нарцистични защити: Отричане /denile/ – мъчителната реалност се отхвърля, не се приема, независимо от нейната очевидност /напр. не се приема съобщена неблагоприятна диагноза/. -Деформиране /изкривяване/ на реалността /напр. нереалистични мегаломанни убеждения за собствени или на детето способности/. – Примитивна идеализация – определен обект се вижда нереалистично съвършен /възлюбеният напр./ – Прожекция — собствени...

Теории за същността на агресията

Обикновено под думата агресия повечето хора са склонни да разбират нападателно действие с увреждащ резултат. Това е така за животинските видове, при които агресивните действия са чисто нагонна изява и тяхната цел е съхранението на живота и поколението И все пак човешката агресивност е различна от тази на животните. Тя е осъзната, волево насочвана, отключвана...

Мозъкът получава обратна връзка от тялото

Емоциите не просто обогатяват живота ни – те са и тайната в основата на избора ни какво да правим по-нататък във всеки един момент. Лесно е да си представяме мозък, командващ тялото отгоре – в действителност обаче мозъкът получава постоянна обратна връзка от тялото. Физическите сигнали от тялото изпращат бърза сводка за това какво става и какво...

Има ли свободна воля?

Невронауката не разполага с идеални експерименти, които да изключат напълно свободната воля; това е сложна тема, а и нашата наука може просто да е твърде млада, за да я обхване в нейната цялост. Но да допуснем за момент възможността наистина да няма свободна воля. На пръв поглед един такъв предсказуем живот не звучи като нещо,...

ТРЕВОЖНОСТ

Тревожността, когато съответства по своята изразеност на конкретната ситуация, е една природосъобразна реакция. Тя е един от механизмите, сигнализиращи за необходимостта от подготовка на организма да реагира при променящи се ситуации, изискващи екстремно напрежение, както физическо, така и психическо. В резултат на развитието на мисловната дейност човекът притежава уникалната способност да предвижда евентуалния резултат от...

Как предвиждаме бъдещето

Всяко решение е свързано с миналите ни преживявания (съхранени в състоянията на тялото ни), както и с настоящата ситуация. Историята с решенията обаче има и още един елемент – предвижданията за бъдещето. Из цялото животинско царство всяко създание е устроено така, че да търси възнаграждение – храна, вода, пари, мода, образование… Проблемът при всяко възнаграждение, било...

Страхът – що е то?

Още Чарлз Дарвин се е занимавал с проблема за страха при животните и човека. В качеството си предимно на биолог той се е интересувал от външната изява и физиологичните промени при различни по сила и характер страхови реакции. Както Ч. Дарвин, така и всички автори, занимавали се с разнообразните аспекти на страха, са единни в...

Темата за границите

Може и да не изглежда много важно, но всеки един човек има определен поведенчески код, който той смята за правилен и важен. Ето защо е добре тези неща да бъдат показани от самото начало ясно, но доброжелателно е цел да няма недоразумения в бъдеще. Вярно, по време на първата среща и двете страни се стараят...

Бъди активна, рискувай!

За да се отърсиш от негативните внушения, които са се забили в главата ти „благодарение“ на предишни несполучливи връзки или погрешни очаквания спрямо представителите на мъжкия пол, трябва да ги поставиш под въпрос. Защо смяташ, че комплиментът е скрита обида? Какви доказателства имаш за това? Защо очакваш той първи да те потърси? Защото майка ти...

Що е то близост?

Близостта означава да споделяте емоционалните си преживявания заедно. Тя задължително включва две неща: 1. Желание да се довериш и 2. Желание да се отдадеш на връзката. За да бъдеш истински близка с партньора си, трябва да си готова да бъдеш и уязвима. Интересно е, че за разлика от други теми – сексът, това, което наричат...