За потиснатото настроение

Потиснатостта е психичен симптом. Характеристики: – чувстваме се неработоспособни; – загубили сме вяра в себе си; – загубили сме смисъл за живот; – чувстваме нарушения в мисловния процес, чувствата и волята; – имаме тъжно настроение; – спаднал е тонусът на целия организъм; – нямаме сили и мотивация за живот. ПРИЧИНИ: Потиснатото настроение е симптом на...

Свързване с женската и мъжката ни същност.

Всеки от нас притежава мъжка и женска същност, независимо от пола. Едно голямо предизвикателство в живота ни е разпознаването, свързването и развиването на женската и мъжката част на личността ни и балансиране на тези две енергии в нас. На изток се говори за ин и ян (женско и мъжко). На запад Юнг говори за анима...

Да мислим ли позитивно?

Макар мислите ни да оказват влияние върху нашето емоционално състояние, поведение и телесни реакции, позитивното мислене не е решение на проблемите ни в живота. Повечето хора, които изпитват тревожност, потиснатост или гняв могат да кажат, че да се мисли позитивно не е чак толкова лесно. Постоянно да поддържаме позитивни мисли е наивен подход, който не...

Откъде идват емоциите?

Има два вида емоции: СТРАХ И ЛЮБОВ. Тези емоции определят мислите ни, манипулират поведението ни, влияят на качеството на живота, владеят здравето ни. Емоциите идват от три източника: 1. От ума; 2. От тялото; 3. От душата. Невролозите смятат, че емоциите се коренят във функциите на определен дял от мозъка и се дължат на биохимичното...

Как става промяна в мисленето?

Норман Винсънт Пийл казва: „Променете мислите си и ще промените живота си“ Всяка създадена мисъл предлага възможност да променим предходната. Когато променим представите си и напипаме катализатора на промяната, ние сме в състояние да освободим мисленето си от менталните ограничения, поставени от нашата обусловеност. Ще открием, че гледаме на света с нови очи. Ще се...

Кога мислите се превръщат в убеждения?

Убежденията са специализирани мисли, съдържащи наблюдения и очаквания, които с времето стават все по-закостенели. Те ни карат да застиваме на едно място и ни „калцират“ в зони на комфорт и навици. Убежденията се формират като мислите се фиксират едновременно в паметта и поведението. След като бъдат грижливо архивирани в паметта и съхранени в мозъка като...

Какво представляват мислите?

В психологически аспект мислите: 1. Съществуват на определено ниво, защото виждаме ефекта им върху поведението си. 2. Предпоставят думите и действията ни. 3. Привличат преживявания и ни моделират. 4. Каквото мислим, в това се превръщаме. 5. Постоянно се надграждат и формират нашите спомени и убеждения. 6. Източник са на нашите представи, разкази, навици, зони на...

Какво е характерът?

Характерът задава рамката, в която мислим и действаме, причината да взимаме едни или други решения, най-силното влияние върху химичния диалог между ума и тялото. Характерът владее ключа към стреса, ефектите на напрежението, склонността ни към хронична тревожност и оттам – податливостта ни към разболяване. Характерът маркира границите, според които живеем и е организационният принцип на...

Как да сме здрави?

За да сме здрави, трябва да отстраним всички препятствия, които пречат пълноценно и радостно да преживяваме духовната си природа, за да можем да я изразяваме чрез мисли, думи, действия. За да бъде постигната тази цел, е нужно да осъществим пет основни значителни промени в представите си. 1. Трябва да променим начина, по който разглеждаме себе...

Какво е душата и духът?

Душата е нашата истинска същност, източник на жизнеността ни. Тя е вътрешният ни навигатор, докато се движим през живота и ни насочва към еволюционния ни път. Душата ни дава енергия, която вдъхва живот на физическото тяло и помага да издържим в най-мрачните мигове, като ни дарява утеха, надежда, вдъхновение. Душата е нашият вътрешен лечител, който...