Изкривявания на носната преграда

     Този симптом почива на едно асиметрично носово образувание. Подобно па гръбначния стълб, носовата преграда може да се наклонява на една страна, като в такъв случай повече или по малко се стеснява. Значението на този симптом се изяснява най лесно, ако хвърлим поглед на Изток. Централна роля в индийския йогизьм играе прана, нахлуващата чрез дишането...

Болест и първообраз

Болестните картини изобразяват полета. Всеки симптом притежава не само собствена телесна форма, но и околно поле от първообрази на поведение и стратегии за преживяване. При всяко заболяване определено количество енергия се устремява към една твърда структура, която е дълбоко вградена като първообраз в неосъзнатото. Може да се забележи само формалният аспект -по подобие на върха...

Проблеми на стойката

Външната стойка съответства на вътрешното положение, респ. го въплъщава. Ако някой се помъчи да потуши своето вътрешно поведение със съзнателно приета външна стойка, това най-често се забелязва от околните и започва да създава проблеми на засегнатия. От друга страна, някои съзнателно предприети външни промени – например в смисъла на ритуали – могат успешно да предизвикат...

Ваксината „Антинеудачник“

„Често ме питат, как съумявам да изглеждам толкова добре за годините си. Отговорът е прост – не общувам с хора, които са ми неприятни“. Шарън Стоун За да не влезем някой ден в „отбора“ на неудачниците, такива като нашия приятел-несретник (а рано или късно това задължително ще се случи, даже и да имате железен имунитет...

Покашлянето като симптом

Покашлянето се определя като болестно състояние само когато се появява твърде често, започва да се превръща в тежест за засегнатия и да прави впечатление на околните. То представлява опит за почистване на дихателните пътища, предшестващ вземането на думата. По този начин то просто се е наложило като сигнал за обявяване на желание за изказване. Който...

Ритуали в нашето общество

Всички известни стари култури са притежавали без изключение една обща черта: от символите те създавали ритуали за особените житейски преходни фази, но също и за ежедневието и неговите изисквания. Единствено модерният човек вярва, че може да преживее без ритуали, и ги смята за наследено суеверие. На този фон е още по-смайващ големият брой ритуали, запазили...

Вредата от потиснатите емоции

Повечето хора сдържат емоциите си, което значи, че ограничават потока на енергия през тялото и съответно през сърцето си (вратата към душата и извора на любов). С други думи те задържат любовта! Всичко е любов, а всичко, което не е любов, е изкривена любов. Всичко се свежда до любовта. Както пее великият Луис Армстронг: „Когато...

За брачните стратегии

Лекция във ветеринарен институт:Преподавателят:— Добрият бик производител извършва до12 съвкупления на ден…Женски глас от първия ред:— Колко, колко???Преподавателят:— До дванадесет.Женски глас от първия ред:— Повторете, моля ви се, по силно това запоследния ред!Мъжки глас от последния ред:— Извинявайте, с една или с дванадесеткрави?Преподавателят:— Разбира се, че с дванадесет!Мъжки глас от последния ред:— Повторете го по-силно...

Завистта

Някой път у вас се заражда чувство на завист, не сте свободни, завиждате някому. Защо? Виждате някой по-хубаво, по-изящно облечен от вас, или пък срещнете някой духовно по-напреднал от вас. Какво трябва да направите? – Извадете огледалото си и забележете каква разлика има в изражението на очите ви, в цвета на лицето ви сега и...

Влиянията и внушението

ВЛИЯНИЯТАСветът е пълен със същества, изостанали в своето развитие, които влияят на човека. Много от тия същества нямат нищо общо с даден човек, но го нападат със своите лоши мисли. Някои пък имат роднински връзки с тях. Те са деди, прадеди на даден човек и като не могат сами да се ориентират в невидимия свят,...