Какви мисли привличаме

Ти живееш в общество, което изобилства от мисловни стимули и когато си отворен и възприемчив към тях, ти привличаш много повече мисли и оттам много повече обстоятелства и събития, отколкото имаш време и желание да поемеш. Само за един час, в който си изложен на влиянието на медиите, ти се предлага огромно количество стимули и...

Да визуализираме отговора НЕ

Забавният начин да го практикувате без особен риск се състои в това мислено да се поставите в трудна ситуация и да изпробвате да визуализирате. Може да го направите, когато сте спокоен или по време на релаксация. Режисирайте собствения си спектакъл, декор, действащи лица, сценарий, диалози в пиесата „Как да се отърва от един досадник“. Представете...

Дълбочинната страна на живота

В съвременната епоха хората считат интелектуалния живот или живота, изпълнен с физически труд, за нормален. За практичен човек се счита онзи, който е надарен със здрав разум, а здравият разум не излиза от своите ограничени рамки. Практичен човек е онзи, който знае как най-добре да удовлетвори своите материални интереси чрез непрекъсната житейска борба. Някои считат...

Способността да не забелязваме

Има една склонност, която постепенно се проявява в човека, развиващ се духовно, и тази склонност е способността да не забелязва. От време навреме тази склонност може да изглежда небрежност, но небрежност проявява не този, който не забелязва, небрежен е онзи, който не гледа. Способността да не забелязваш може да се нарече умение да се издигнеш...

Влиянието на мисълта върху здравето и тялото

Тялото е деликатен и пластичен материал, който охотно се поддава на оформяне от мислите. Tялото е слуга на ума. То се подчинява на неговите команди, независимо дали са зададени умишлено или машинално. Под влиянието на нездрави мисли тялото бързо се разболява и изпада в разруха; под действието на радостни и красиви мисли се подмладява и...

Изкуството да слушаме

Когато слушате друг човек, не го слушайте само с ума си, а с цялото си тяло. Почувствайте енергийното поле на вътрешното си тяло, докато слушате. Това отвлича вниманието от мисленето и създава тихо пространст­во, където можете да слушате истински, без да се намес­ва умът. Давате на другия пространство – пространст­вото да бъде. Това е най-ценният...

От мисловна към духовна енергия

Отказът от съпротивата е нещо, кoemo е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Остава въпросът: „Как?“ Започнете с това да признаете наличието на съпротива. Присъствайте при възникването й. Наблюдавайте как я създава умът, как дава определения на ситуацията, на вас самите, на другите. Вгледайте се в мисловния процес. По­чувствайте енергията на емоцията. Като...

Всеки има уникална лична история

Нашият подсъзнателен разум създава уникална лична история за всеки. Тя се създава от определени събития в нашия живот. Нашето подсъзнание се занимава с това още от раждането ни. В подсъзнанието ни се съхранява цялата информация за нашия живот. Ние порастваме, натрупваме опит, възприемаме околния свят и дори не подозираме, че нашият живот се формира от...

Това, което чувстваме, като казваме „не

Още по-неудобно е да кажем „не“ в лицето на някого, който има нужда от нас. Да се осмелим да направим това, означава да излезем от един общ, удобен и сигурен модел, създавайки известна дистанция в отношенията. Всъщност „да“ сближава, а „не“ разделя. Но в случая не става дума да се отдръпнем, нито да бъдем нащрек,...

Детето в нас –  вътрешното дете

Повечето от нас мислят, че трябва да бъдем последователни личности, и се чудят защо понякога сме толкова непоследователни. Един ден се чувстваме така, друг ден – иначе. Случва се само след минута да се почувстваме по различен начин. В нас сякаш живеят много хора, много различни характери. Мислете за тези хора като за различни подличности....